De Constructief Groep

WorkTransfer is al vele jaren actief in de wereld van arbeidsbemiddeling en assessment. Wij zijn een zelfstandige organisatie en maken onderdeel uit van de Constructief Groep. Samen met onze zusterorganisaties InterGentes (Training & Coaching) en InterTransfer (Re-integratie & Outplacement) streven wij naar Maximalisatie van Menselijk Potentieel. Mensen zijn immers van onschatbare waarde.

Maximalisatie van Menselijk Potentieel
Maximalisatie van Menselijk Potentieel bereiken wij door onze dienstverlening goed op elkaar af te stemmen, elkaars kennis en netwerk te delen en te luisteren naar onze klanten. De kracht van de Constructief Groep ligt in haar brede expertise: voor bedrijven en instellingen vormen we een totaalleverancier op het gebied van in-, door- en uitstroom van personeel. 

Samenwerking
Samenwerken is ons motto. Dit uit zich niet alleen in het aangaan van een samenwerkingsrelatie met onze vakmensen, interim professionals en klanten. Ook met onze zusterorganisaties zoeken wij de samenwerking op en bekijken wij voortdurend welke toegevoegde waarde wij aan elkaar kunnen leveren. Zo beschikken wij door deze samenwerking niet alleen over een uitgebreider netwerk, maar hebben wij ook snel en gemakkelijk de beschikking over aanvullende dienstverlening. Deze dienstverlening is bovendien gemakkelijk inpasbaar, omdat de uitgangspunten en kernwaarden in de werkwijze van iedere organisatie sterk met elkaar overeenkomen.

Een samenwerkingsrelatie betekentwat ons betreft eveneens dat onze dienstverlening een stap verder gaat. Wij richten ons niet alleen op het realiseren van een optimale en duurzame bemiddeling, maar adviseren onze klanten en vakmensen onder andere ook hoe het potentieel van mensen optimaal tot zijn recht kan komen in de nieuwe werkomgeving. Dit bijvoorbeeld om iemands leiderschapsvaardigheden te optimaliseren of om iemand handvatten te bieden bij het bewaken van zijn work-life balance. Voor deze zelfontplooiing zetten wij geregeld een coachingstraject in. Hiervoor maken wij gebruik van de expertise en het netwerk van coaches van onze zusterorganisatie InterGentes.

Kernwaarden
In onze manier van werken vormen de 5 kernwaarden van de Constructief Groep de rode draad:

Attentiewaarde

Wij hebben volledige aandacht voor uw unieke wensen, mogelijkheden en doelstellingen. Of het nu gaat om doelstellingen in uw loopbaan of van uw bedrijf, wij brengen beiden zorgvuldig in kaart om tot een voor alle partijen duurzame bemiddeling te komen.

Toegevoegde waarde

Onze kracht zit erin dat wij onze vakmensen, interim professionals en klanten kennen en weten wat hen motiveert. Zodoende zijn wij richting onze klanten in staat om hen snel met de best passende vakmensen in contact te brengen en zo een maximaal resultaat te behalen. Voor onze vakmensen en interim professionals betekent dit dat wij een partij zijn die meer doet dan het aandragen van een vacature. Onze dienstverlening gaat verder en is er volledig op gericht om hun potentieel te maximaliseren.

Gebruikswaarde

Onze dienstverlening wordt realistisch en praktisch ingestoken. Daardoor richten onze diensten zich direct op de behoeften van onze vakmensen, interim professionals en klanten en stemmen wij het zo veel als mogelijk op hun specifieke situatie(s) af. Alleen zo kunnen in onze ogen duurzame arbeidsrelaties worden gerealiseerd.

Balanswaarde

Wij houden de balans tussen de behoeften en wensen van alle betrokken partijen nauwlettend in de gaten. Dit evenwicht is cruciaal in de driehoeksverhouding tussen kandidaten, werkgevers en onze eigen organisatie én eenieders behoeften.

Onschatbare waarde

Wij willen met onze dienstverlening excelleren richting onze klanten, vakmensen en interim professionals. Dit is onze drijfveer. In onze dienstverlening draait het om mensen en met dit kapitaal willen wij persoonlijk, integer en vanuit onze passie in contact staan. Dat is voor ons van onschatbare waarde.

Bedrijfsfilm

Sluiten
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie