Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van de website www.worktransfer.nl geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt WorkTransfer geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy


Wij respecteren uw privacy zeer en zullen er dan ook op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze site bezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyrights


Op alle teksten in deze internetsite berust het copyright bij WorkTransfer. Dit houdt in dat er niets aan de complete inhoud van onze site mag worden veranderd en dat er niets zonder toestemming van Workransfer uit mag worden gekopieerd.
Sluiten
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie